Tabel Hex Code Warna Untuk Blog
Tabel Hex Code Warna Untuk Blog

Tabel Hex Code Warna Untuk Blog

BocahPedia - Selamat pagi siang sore malam untuk kamu yang sedang membaca artikel ini, Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hex code yang bisa kamu terapkan pada blog kamu masing masing. Hex code ini berfungsi untuk mengganti warna tampilan pada Blog yang kamu kelola.

Berikut adalah daftar Tabel Hex Code Warna Untuk Blog yang bisa kamu terapkan.

Nama WarnaKode WarnaWarna
Black#000000
Navy#000080
DarkBlue#00008B
MediumBlue#0000CD
Blue#0000FF
DarkGreen#006400
Green#008000
Teal#008080
DarkCyan#008B8B
DeepSkyBlue#00BFFF
DarkTurquoise#00CED1
MediumSpringGreen#00FA9A
Lime#00FF00
SpringGreen#00FF7F
Aqua#00FFFF
Cyan#00FFFF
MidnightBlue#191970
DodgerBlue#1E90FF
LightSeaGreen#20B2AA
ForestGreen#228B22
SeaGreen#2E8B57
DarkSlateGray#2F4F4F
DarkSlateGrey#2F4F4F
LimeGreen#32CD32
MediumSeaGreen#3CB371
Turquoise#40E0D0
RoyalBlue#4169E1
SteelBlue#4682B4
DarkSlateBlue#483D8B
MediumTurquoise#48D1CC
Indigo #4B0082
DarkOliveGreen#556B2F
CadetBlue#5F9EA0
CornflowerBlue#6495ED
MediumAquaMarine#66CDAA
DimGray#696969
DimGrey#696969
SlateBlue#6A5ACD
OliveDrab#6B8E23
SlateGray#708090
SlateGrey#708090
LightSlateGray#778899
LightSlateGrey#778899
MediumSlateBlue#7B68EE
LawnGreen#7CFC00
Chartreuse#7FFF00
Aquamarine#7FFFD4
Maroon#800000
Purple#800080
Olive#808000
Gray#808080
Grey#808080
SkyBlue#87CEEB
LightSkyBlue#87CEFA
BlueViolet#8A2BE2
DarkRed#8B0000
DarkMagenta#8B008B
SaddleBrown#8B4513
DarkSeaGreen#8FBC8F
LightGreen#90EE90
MediumPurple#9370D8
DarkViolet#9400D3
PaleGreen#98FB98
DarkOrchid#9932CC
YellowGreen#9ACD32
Sienna#A0522D
Brown#A52A2A
DarkGray#A9A9A9
DarkGrey#A9A9A9
LightBlue#ADD8E6
GreenYellow#ADFF2F
PaleTurquoise#AFEEEE
LightSteelBlue#B0C4DE
PowderBlue#B0E0E6
FireBrick#B22222
DarkGoldenRod#B8860B
MediumOrchid#BA55D3
RosyBrown#BC8F8F
DarkKhaki#BDB76B
Silver#C0C0C0
MediumVioletRed#C71585
IndianRed #CD5C5C
Peru#CD853F
Chocolate#D2691E
Tan#D2B48C
LightGray#D3D3D3
LightGrey#D3D3D3
PaleVioletRed#D87093
Thistle#D8BFD8
Orchid#DA70D6
GoldenRod#DAA520
Crimson#DC143C
Gainsboro#DCDCDC
Plum#DDA0DD
BurlyWood#DEB887
LightCyan#E0FFFF
Lavender#E6E6FA
DarkSalmon#E9967A
Violet#EE82EE
PaleGoldenRod#EEE8AA
LightCoral#F08080
Khaki#F0E68C
AliceBlue#F0F8FF
HoneyDew#F0FFF0
Azure#F0FFFF
SandyBrown#F4A460
Wheat#F5DEB3
Beige#F5F5DC
WhiteSmoke#F5F5F5
MintCream#F5FFFA
GhostWhite#F8F8FF
Salmon#FA8072
AntiqueWhite#FAEBD7
Linen#FAF0E6
LightGoldenRodYellow#FAFAD2
OldLace#FDF5E6
Red#FF0000
Fuchsia#FF00FF
Magenta#FF00FF
DeepPink#FF1493
OrangeRed#FF4500
Tomato#FF6347
HotPink#FF69B4
Coral#FF7F50
Darkorange#FF8C00
LightSalmon#FFA07A
Orange#FFA500
LightPink#FFB6C1
Pink#FFC0CB
Gold#FFD700
PeachPuff#FFDAB9
NavajoWhite#FFDEAD
Moccasin#FFE4B5
Bisque#FFE4C4
MistyRose#FFE4E1
BlanchedAlmond#FFEBCD
PapayaWhip#FFEFD5
LavenderBlush#FFF0F5
SeaShell#FFF5EE
Cornsilk#FFF8DC
LemonChiffon#FFFACD
FloralWhite#FFFAF0
Snow#FFFAFA
Yellow#FFFF00
LightYellow#FFFFE0
Ivory#FFFFF0
White#FFFFFF


WEB SAFE COLOR

0000000000330000660000990000CC0000FF
0033000033330033660033990033CC0033FF
0066000066330066660066990066CC0066FF
0099000099330099660099990099CC0099FF
00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF
00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
6600006600336600666600996600CC6600FF
6633006633336633666633996633CC6633FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
6699006699336699666699996699CC6699FF
66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF
66FF0066FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF
9900009900339900669900999900CC9900FF
9933009933339933669933999933CC9933FF
9966009966339966669966999966CC9966FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF
99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF


TABEL KODE WARNA KHUSUS HITAM

HitamHEXRGB
#000000rgb(0,0,0)
#080808rgb(8,8,8)
#101010rgb(16,16,16)
#181818rgb(24,24,24)
#202020rgb(32,32,32)
#282828rgb(40,40,40)
#303030rgb(48,48,48)
#383838rgb(56,56,56)
#404040rgb(64,64,64)
#484848 rgb(72,72,72)
#505050rgb(80,80,80)
#585858rgb(88,88,88)
#606060rgb(96,96,96)
#686868rgb(104,104,104)
#707070rgb(112,112,112)
#787878rgb(120,120,120)
#808080rgb(128,128,128)
#888888rgb(136,136,136)
#909090rgb(144,144,144)
#989898rgb(152,152,152)
#A0A0A0rgb(160,160,160)
#A8A8A8rgb(168,168,168)
#B0B0B0 rgb(176,176,176)
#B8B8B8rgb(184,184,184)
#C0C0C0rgb(192,192,192)
#C8C8C8rgb(200,200,200)
#D0D0D0rgb(208,208,208)
#D8D8D8rgb(216,216,216)
#E0E0E0rgb(224,224,224)
#E8E8E8rgb(232,232,232)
#F0F0F0rgb(240,240,240)
#F8F8F8rgb(248,248,248)
#FFFFFFrgb(255,255,255)

Related Posts

Load comments

Comments